Trosa Asfalt AB och Ekängen Bygg & Mark AB

Trosa Asfalt AB utför arbeten i huvudsak inom Mälardalesregionen. Företaget startades år 1999 och sysselsätter för närvarande 15 personer.

2005 utökades verksamheten med Ekängen Bygg & Mark AB.
Företaget sysselsätter 8 personer

Trosa Asfalt AB

Trosa Asfalt AB exempel på typer av arbeten

  • Industriplaner
  • Parkeringsgarage
  • Sportanläggningar
  • Vägar
  • Tennisplaner
  • Schakt och markarbeten

Ekängen Bygg & Mark AB

Ekängen Bygg & Mark AB exempel på typer av arbeten

  • Balkgrunder till prefabhus
  • Schakt och markarbeten
  • Betongplattor
  • Ledningsarbeten

Kontakta oss idag!

Trosa Asfalt AB

Telefon: 08-722 70 10
E-post: info@trosaasfalt.se

Ekängen Bygg & Mark AB

Telefon: 08-722 70 75
E-post: info@ekangenbygg.se

Gemensam adress

Elsa Brändströms Gata 54
129 52 Hägersten - Karta